Europese digitale identiteit

Donderdag 10 november

Dit event is bedoeld voor beleidsmakers, bestuurders en beslissers binnen de publieke sector c.q. uitvoeringsorganisaties die contact hebben met burgers en bedrijven.

De Europese digitale identiteit heeft als doel burgers in de informatiesamenleving meer controle over hun gegevens te bieden en dienstverlening van overheden aan burgers en bedrijven te verbeteren. Een mooie ambitie, die wel de nodige vragen oproept.

Feitelijke vragen zoals: wat houdt de Europese digitale identiteit in, wat is het nut ervan?

Maar ook principiële vragen: is de angst voor een controlesamenleving reëel, of een ongewenste perceptie? Hoe is het gesteld met cybersecurity, privacy en inclusie?

Praktische vragen zijn er ook: is de overheid er klaar voor, als het om organisatie, gegevensbeheer en digitale architectuur gaat? Wat kunnen we leren van andere landen? Hoe kunnen overheid en markt samenwerken? Al deze aspecten staan centraal tijdens het iBestuur event over de Europese digitale identiteit.

Sprekers

Tom Jessen

Lorena Boix Alonso

Jaap-Henk Hoepman

Michiel van der Veen

Locatie

Het event vindt op donderdag 10 november plaats in de Caballero Fabriek in Den Haag.


iBestuur organiseert dit event in samenwerking met: