Het programma

iBestuur organiseert een event over ‘Europese digitale identiteit’ met in de ochtend plenaire sprekers en debat en in de middag masterclasses.

Webinar 1 – Digitale Soevereiniteit 

Donderdag 7 oktober 2021

Webinar 2 – Data – economie

Donderdag 20 januari 2022

Webinar 3 – Datacenters en energietransitie

Donderdag 10 februari 2022

Event

Donderdag 10 november

10.00 - 10.30 uur

Ontvangst

Ontvangst met koffie en thee 

10.30 - 10.35 uur

Opening & welkom

Opening door dagvoorzitter Tom Jessen

10.35-11.05 uur

Digitale identiteit in de Europese samenleving in het digitale tijdperk

Lorena Boix Alonso Director for Digital Society, Trust & Cybersecurity; Europese Commissie

De Europese Commissie komt met de eIDAS-verordening, die wederzijdse erkenning van nationale inlogmiddelen afdwingt. De vraag is waarom deze verordening in de maak is en er nu al op wordt geanticipeerd.

Welke plaats heeft de digitale identiteit in de ontwikkeling van onze Europese samenleving in het digitale tijdperk? Behalve op deze vraag zal Lorena Boix Alonso ingaan op de introductie van ‘the European wallet’, de status van eIDAS en de resultaten die beoogd worden.

11.05-11.35 uur

Een Europese eID? Hoe simpeler, des te veiliger, privacyvriendelijker en inclusiever

Jaap-Henk Hoepman Hoogleraar/universitair hoofddocent; Karlstad/Nijmegen
  • noodzaak
  • risico’s
  • fundamentele bezwaren

De Europese Commissie heeft vorig jaar een voorstel gedaan voor het invoeren van een Europese digitale identiteit. Hoewel een goed werkende en veilige eID een essentieel onderdeel is van onze digitale samenleving, kleven er wel een aantal fundamentele bezwaren aan de huidige plannen. Zo is het voorstel overambitieus, wat het eID nodeloos complex maakt. Hoe de eID er uit gaat zien en hoe die precies gaat werken is ook nog niet bekend: terwijl dat in essentie bepaalt hoe veilig en privacyvriendelijk de eID uiteindelijk zal zijn. Ook in het gunstigste geval echter zijn er risico’s qua uitsluiting (kan iedereen een eID krijgen en gebruiken), digitale soevereiniteit (afhankelijkheid van de platformen van grote techbedrijven), en privacy en dan vooral het risico van overidentificatie en onderrepresentatie. Het zou beter zijn met een kleine en compacte eiD te beginnen.

11.35-12.05 uur

Plenair debat

Dilemma’s van de digitale identiteit

12:05 - 13:00 uur

Lunch

13.00-13.30 uur

Burger centraal: De impact van eIDAS 2.0 op uitvoeringsorganisaties

Michiel van der Veen Directeur Innovatie en Ontwikkeling bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens; Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninksrijkrelaties

Met de komst van de eIDAS 2.0 verordening krijgt de burger vanaf 2025 de beschikking over een betrouwbare wallet op zijn telefoon. Een voorziening waarmee hij zich kan identificeren en authentiseren. De uitvoeringsorganisaties worden hiermee in staat gesteld om veilig betrouwbare gegevens en attestaties (verklaringen) aan de burger op diens wallet te verstrekken.
De burger kan deze gegevens en verklaringen veilig en met meer privacy vanuit zijn eigen wallet met publieke en private organisaties delen, om maatschappelijke of economisch transacties aan te gaan. Dit gaat ervoor zorgen dat de uitvoeringsorganisatie er nieuwe rollen bij krijgen, namelijk die van verstrekker (Issuer) en verifier van betrouwbare gegevens en verklaringen. In deze presentatie gaan we in op impact van de eIDAS verordening voor de uitvoeringsorganisaties.

13.30 - 14.30 uur

Masterclasses

14:30 - 15:00 uur

Pauze

15.00-15.30 uur

Is decentralisatie van identiteit een valkuil?

Ilyaz Nasrullah Digitaal strateeg en columnist Trouw

Het ideaal achter het internet is altijd geweest dat er macht bij het individu komt te liggen. Ondanks dat ideaal is macht op het internet gecentraliseerd geraakt. Dit is het geval geweest in de beweging van web 1.0 naar de cloud/web 2.0. En alhoewel de cryptogemeenschap met web 3.0 opnieuw probeert te bewegen naar decentralisatie, is er ook in die gemeenschap een dynamiek ontstaan die tot centralisatie leidt.  Op wat voor manier zou dit ook kunnen gebeuren met het eID, en is het te voorkomen?

15.30-16.30 uur

Borrel


iBestuur organiseert dit event in samenwerking met: