Het programma

iBestuur, Dutch Datacenter Association (DDA) en de stichting Digitale infrastructuur Nederland organiseren een congres over ‘Digitale infrastructuur en Data-economie’ met in de ochtend plenaire sprekers en debat en in de middag zes overlegtafels. Van de resultaten van het congres wordt een speciale uitgave gemaakt en gepubliceerd via iBestuur. 

Webinar 1 – Digitale Soevereiniteit 

Donderdag 7 oktober 2021

16:00 - 16:45 uur

Digitale soevereiniteit 

Queeny Rajkowski Lid; Tweede Kamer der Staten generaal.
Michiel Steltman Managing Director; Digitale Infrastructuur Nederland
Witte Wijsmuller Policy Officer; European Commission 
Kees Verhoeven Adviseur digitale transformatie; Dutch Data Center Association

Is meer publiek-private samenwerking mogelijk om eigen, meer open platformen op te richten? Aansluiten bij de Europese Cloud?  

Onze digitale autonomie staat onder druk en dat raakt het hart van de Nederlandse samenleving; we worden steeds afhankelijker van de digitale infrastructuur die in handen is van een aantal grote buitenlandse marktspelers. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze nationale en economische veiligheid en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Welke keuzes moeten er worden gemaakt?

Om vergelijkbare functionaliteit te kunnen bieden en tot integratie van diensten binnen een ecosysteem te komen, zullen brede coalities met bedrijven uit verschillende sectoren moeten ontstaan. De infrastructuur die ten grondslag ligt aan deze open ecosystemen kan het karakter krijgen van een nutsfunctie en door (semi-)publieke partijen worden beheerd. 

Webinar 2 – Datacenters en energietransitie

Donderdag 25 november 2021

16:00 - 16:45 uur

Datacenters en energietransitie

Stijn Grove Managing Director; Dutch Data Association en Chairman KickStart Europe

Is er echt onvoldoende ruimte in Nederland om de groei van datasector te faciliteren én de energietransitie te realiseren?

De voorraad fossiele energie op onze planeet raakt op, gaswinning in Nederland dient te stoppen en de overdadige CO2 uitstoot veroorzaakt klimaatverandering. Het Akkoord van Parijs en ons eigen Klimaatakkoord geven steeds meer dwingende voorschriften om de energietransitie te versnellen.  

Inzetten op datadeling en AI vraagt om enorme hoeveelheid computercapaciteit. En daarmee energiecapaciteit. Tegelijk moet een energietransitie gerealiseerd worden naar duurzaam opgewekte stroom. Milieucommissie onderzoeken milieu-effecten en schorten vergunningen op. Waar zijn de datacenters, samen met overheden, toe in staat?  

In dit webinar worden onder andere de onderstaande thema’s behandeld: 

 • Is er wel onvoldoende ruimte in Nederland om de energietransitie te realiseren? Er is een centraal plan nodig. 
 • De datacentersector, onderzoeksinstellingen, overheden en netbeheerders werken samen om groei van het aantal datacenters mogelijk te maken. Er is een ‘routekaart’ opgesteld met plannen voor de uitbreiding tot 2030. Dialoog komt echter moeizaam op gang. 

Webinar 3 – Data – economie

Donderdag 20 januari 2022

16:00 - 16:45 uur

Data – economie

Donderdag 20 januari 2022

Een sterke digitale infrastructuur is de basis voor onze toekomstige economie. Met de inzet van digitale technologie en data kunnen we economische waarde creëren. Nederland is een magneet voor techbedrijven, o.a. dankzij de grote concentratie van datacenters, en staat bekend als de ‘Digital Gateway to Europe’. Deze digitale mainport kent inmiddels hogere groeicijfers en een grotere economische impact dan Schiphol of de Rotterdamse haven. En ook provincies investeren in de data-economie. Maar de internationale concurrentie ligt op de loer. Om koploper te blijven, moeten we investeren en innoveren.  

In dit webinar worden onder andere de onderstaande vragen behandeld: 

 • Kunnen we een nationale groeistrategie formuleren voor de digitale hub (mainport) 
 • Hoe kunnen we een structureel overleg realiseren tussen overheid en markt  om knelpunten te identificeren en beleid te ontwikkelen om deze aan te pakken. 
 • Welke investeringen en innovaties zijn nodig? 

Live event

Donderdag 10 maart 2022

10:10 - 10:35 uur

Opening

 • A European Green Deal – Digitalisation as a driver of change 
 • Digital Gateway to Europe 
10.35 - 11:25 uur

Beoogd Staatssecretaris Economische Zaken / Minister Digitale Zaken

Wie is verantwoordelijk voor de digitale infrastructuur? 

 • Europa-Nederland 
 • Relatie Overheid – Markt  
11:25 - 11:45 uur

Pauze

11:45 - 12:05 uur

De relatie met gebiedsontwikkeling

Cas König CEO; Groningen Seaports NV
 • Relatie met gebiedsontwikkeling (Ruimtelijke Ordening) 
 • Koppeling met energietransitie 
12:05 - 12:30 uur

Debat

12:30 - 13:30 uur

Lunch

13:30 - 14:30 uur

Sessie 1 – Europa-Nederland

Jesse Robbers Co-Founder & Director; Quantum Delta Nederland
Bernold Nieuwesteeg Cybersecuritry advisor; Erasmus Universiteit
Nathan Ducastel  Directeur; VNG Realisatie Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024

Europa-Nederland 

Onze digitale infrastructuur behoort tot de beste ter wereld. Nederland is het internetknooppunt van Europa, maar de positie als ‘Digital Gateway to Europe’ staat onder druk.  

 • Europa rolt ambitieuze plannen uit op het gebied van datadeling. De toegang tot de groeiende hoeveelheid gegevens en het vermogen om ze te gebruiken zijn onmisbaar voor de innovatie en groei. 
 • Met de Connecting Europe Facility (CEF) in telecom wil de EC grensoverschrijdende interactie tussen overheidsdiensten, bedrijven en burgers vergemakkelijken door middel van digitale-service-infrastructuren (DSI’s) en breedbandnetwerken. 
 • De EU wil investeren in de volgende generatie van instrumenten en infrastructuren voor opslag en verwerking van data, krachten bundelen voor de ontwikkeling van Europese cloudcapaciteit en gemeenschappelijke en interoperabele dataruimten vormen. 
 • Veelheid aan regelgeving. 
 • Nederland (centrale overheid) anticipeert onvoldoende snel op ontwikkelingen. Meer centrale coördinatie is vereist. 

Sessie 2 – Digitale soevereiniteit

Berry Vetjens directeur ICT Markt; TNO
Witte Wijsmuller Policy Officer; European Commission

Digitale soevereiniteit  

Onze digitale autonomie staat onder druk en dat raakt het hart van de Nederlandse samenleving; we worden steeds afhankelijker van de digitale infrastructuur die in handen is van een aantal grote buitenlandse marktspelers. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze nationale en economische veiligheid en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Welke keuzes maken? 

Om vergelijkbare functionaliteit te kunnen bieden en tot integratie van diensten binnen een ecosysteem te komen, zullen brede coalities met bedrijven uit verschillende sectoren moeten ontstaan. De infrastructuur die ten grondslag ligt aan deze open ecosystemen kan het karakter krijgen van een nutsfunctie en door (semi-)publieke partijen worden beheerd. 

 • Inzetten op voorwaardelijke groei? Gaat strikte regulering van online activiteiten ruimte geven aan Europese bedrijven;
 • Inzetten op meer publiek-private samenwerking om eigen, meer open, platformen op te richten;  
 • Naar een Europese Cloud (GaiaX); Europe’s Digital Decade (2020-2030): EP wil inzetten op een Europese cloud, op AI en op een Europese digitale identiteit. 

Sessie 3 – Data-economie en energietransitie

Eef Masson Onderzoeker; Rathenau Instituut
Marjolein Bot Lead Energie; Amsterdam Economic Board

 Data-economie en energietransitie 

Inzetten op datadeling en AI vraagt om enorme hoeveelheid computercapaciteit. En daarmee energiecapaciteit. Tegelijk moet een energietransitie gerealiseerd worden naar duurzaam opgewekte stroom. Waar is Nederland toe in staat? 

 • Er is onvoldoende ruimte in Nederland om de energietransitie te realiseren. Er is een centraal plan nodig 
 • De datacentersector, onderzoeksinstellingen, overheden en netbeheerders werken samen om groei van het aantal datacenters mogelijk te maken. Er is een ‘routekaart’ opgesteld met plannen voor de uitbreiding tot 2030. Dialoog komt echter moeizaam op gang. 
14:30 - 15:00 uur

Pauze

15:00 - 16:00 uur

Sessie 1 – Ontwikkeling datacenters

Edward Stigter Gedeputeerde; Provincie Noord-Holland

 Ontwikkeling datacentra 

In Nederland vestigen zich Internationale datacentra. Volgens de Dutch Datacenter Association waren er in 2020 189 commerciële grote multi-tenant datacenters in Nederland. Verder zijn er volgens die vereniging 5.772 organisaties die een eigen datacenter hebben. In Nederland zijn er momenteel twee locaties met hyperscale datacenters (Eemshaven en Middenmeer) en is er sprake van de mogelijke vestiging van een derde in de regio Zeewolde. Die vormen een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van de digitale samenleving en onze economie.

 • Imago van datacentra negatief (energieverbruik/duurzaamheid). 
 • Onvoldoende energiecapaciteit. Ons elektriciteitsnet is niet ontworpen voor energiebehoefte van datacenters en uitbreiding van de capaciteit kan jaren duren. 
 • Efficiëntieverbetering door schaalvergroting: van traditionele, kleine datacenters naar grote hyperscale varianten, die over de laatste generaties systemen, opslag en koeling beschikken. 
 • Besparingen door restwarmte als warmtebron te benutten voor lage temperatuur warmtenetten. 
 • Welke rol moet/kan de overheid pakken? En wie heeft welke bevoegdheid?

Sessie 2 – Landelijke dekking glasvezel 

Jos de Groot Director Digital Economy; Ministry of Economic Affairs & Climate Polic

Landelijke dekking glasvezel 

Uitrol van glasvezel in Nederland komt eindelijk op stoom. KPN en pensioenfonds ABP investeren 1 miljard euro in aanleg van glasvezel in buitengebieden. De komende vijf jaar wil het 2,5 miljoen huishoudens aan glasvezel helpen. Ook Ziggo en Delta timmeren aan de weg. EQT (eigenaar Delta) wil KPN overnemen. 

Ministerie EZK wil geen actievere rol spelen, marktwerking is het antwoord. Staatssecretaris Mona Keijzer ziet wel dat het soms tekortschiet, maar vindt dit taak van lokale overheden, stelt ze in antwoord op Kamervragen (17 mei 2021) Aanleg glasvezel is duur en vergt bestuurlijke aandacht van gemeenten.  

 • Digitale infrastructuur van belang voor lokale economie. Afhankelijk van private partijen. Hoe kunnen zij het initiatief meer naar zich toetrekken? Aanleg beter faciliteren? 

Sessie 3 – Digitale weerbaarheid  

Bernold Nieuwesteeg Cybersecuritry advisor; Erasmus Universiteit
Nathan Ducastel  Directeur; VNG Realisatie Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024
Petra Oldengarm Directeur; Cyberveilig Nederland

Digitale weerbaarheid  

Telecomaanbieders en digitale dienstverleners hebben een zorg- en meldplicht op basis van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Een melding leidt tot meer prioriteit en inzet van het Nationaal Cyber Security Center (NCSC). Hoe weerbaar zijn we eigenlijk? 

 • Informatiebeveiliging en ICT-beheer voeren de probleemlijst aan van de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag. Er zijn twaalf grote tekortkomingen in de informatiebeveiliging en tien in het ICT-beheer.  
 • In het jaaroverzicht dat de Informatiebeveiligingsdienst publiceerde wordt duidelijk dat 2020 een veelbewogen jaar was, waarin de IBD gemeenten bij onder meer 175 incidenten ondersteunde. 
 • VNG heeft de resolutie Digitale Veiligheid aangenomen 12 feb 2021. In hoeverre wordt hierin ook aandacht besteed aan de digitale infrastructuur? 
16:00 - 16:30 uur

Plenaire afsluiting

16.30 -17:30 uur

Borrel


iBestuur organiseert dit congres in samenwerking met: