Het programma

iBestuur, Dutch Datacenter Association (DDA) en de stichting Digitale infrastructuur Nederland organiseren een congres over ‘Digitale infrastructuur en Data-economie’ met in de ochtend plenaire sprekers en debat en in de middag zes overlegtafels. Van de resultaten van het congres wordt een speciale uitgave gemaakt en gepubliceerd via iBestuur. 

Webinar 1 – Digitale Soevereiniteit 

Donderdag 7 oktober 2021

16:00 - 16:45 uur

Digitale soevereiniteit 

Queeny Rajkowski Lid; Tweede Kamer der Staten generaal.
Michiel Steltman Managing Director; Digitale Infrastructuur Nederland
Witte Wijsmuller Policy Officer; European Commission 
Kees Verhoeven Adviseur digitale transformatie; Dutch Data Center Association

Is meer publiek-private samenwerking mogelijk om eigen, meer open platformen op te richten? Aansluiten bij de Europese Cloud?  

Onze digitale autonomie staat onder druk en dat raakt het hart van de Nederlandse samenleving; we worden steeds afhankelijker van de digitale infrastructuur die in handen is van een aantal grote buitenlandse marktspelers. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze nationale en economische veiligheid en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Welke keuzes moeten er worden gemaakt?

Om vergelijkbare functionaliteit te kunnen bieden en tot integratie van diensten binnen een ecosysteem te komen, zullen brede coalities met bedrijven uit verschillende sectoren moeten ontstaan. De infrastructuur die ten grondslag ligt aan deze open ecosystemen kan het karakter krijgen van een nutsfunctie en door (semi-)publieke partijen worden beheerd. 

Webinar 2 – Data – economie

Donderdag 20 januari 2022

16:00 - 16:45 uur

Data – economie

Henk Volberda Full Professor of Strategy & Innovation; Faculteit Economie en  Bedrijfskunde, Sectie Strategy & International Business
Martijn van Gruijthuijsen Gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling; Provincie Noord-Brabant
Michiel Steltman Managing Director; Digitale Infrastructuur Nederland
Stijn Grove Managing Director; Dutch Data Association en Chairman KickStart Europe

Donderdag 20 januari 2022

Een sterke digitale infrastructuur is de basis voor onze toekomstige economie. Met de inzet van digitale technologie en data kunnen we economische waarde creëren. Nederland is een magneet voor techbedrijven, o.a. dankzij de grote concentratie van datacenters, en staat bekend als de ‘Digital Gateway to Europe’. Deze digitale mainport kent inmiddels hogere groeicijfers en een grotere economische impact dan Schiphol of de Rotterdamse haven. En ook provincies investeren in de data-economie. Maar de internationale concurrentie ligt op de loer. Om koploper te blijven, moeten we investeren en innoveren.  

In dit webinar worden onder andere de onderstaande vragen behandeld: 

 • Kunnen we een nationale groeistrategie formuleren voor de digitale hub (mainport) 
 • Hoe kunnen we een structureel overleg realiseren tussen overheid en markt  om knelpunten te identificeren en beleid te ontwikkelen om deze aan te pakken. 
 • Welke investeringen en innovaties zijn nodig? 

Webinar 3 – Datacenters en energietransitie

Donderdag 10 februari 2022

16:00 - 16:45 uur

Datacenters en energietransitie

Eef Masson Onderzoeker; Rathenau Instituut
Annemarie Costeris Government Affairs Director; Microsoft
Stijn Grove Managing Director; Dutch Data Association en Chairman KickStart Europe

Is er echt onvoldoende ruimte in Nederland om de groei van datasector te faciliteren én de energietransitie te realiseren?

De voorraad fossiele energie op onze planeet raakt op, gaswinning in Nederland dient te stoppen en de overdadige CO2 uitstoot veroorzaakt klimaatverandering. Het Akkoord van Parijs en ons eigen Klimaatakkoord geven steeds meer dwingende voorschriften om de energietransitie te versnellen.  

Inzetten op datadeling en AI vraagt om enorme hoeveelheid computercapaciteit. En daarmee energiecapaciteit. Tegelijk moet een energietransitie gerealiseerd worden naar duurzaam opgewekte stroom. Milieucommissie onderzoeken milieu-effecten en schorten vergunningen op. Waar zijn de datacenters, samen met overheden, toe in staat?  

In dit webinar worden onder andere de onderstaande thema’s behandeld: 

 • Is er wel onvoldoende ruimte in Nederland om de energietransitie te realiseren? Er is een centraal plan nodig. 
 • De datacentersector, onderzoeksinstellingen, overheden en netbeheerders werken samen om groei van het aantal datacenters mogelijk te maken. Er is een ‘routekaart’ opgesteld met plannen voor de uitbreiding tot 2030. Dialoog komt echter moeizaam op gang. 

Live event

Donderdag 10 maart 2022

10:30 - 11:00 uur

Ontvangst

Ontvangst bij Hotel Den Haag – Nootdorp.

11:00 - 11:10 uur

Opening

Ruben Maes Owner; Bureau &MAES
11:10 - 11:30 uur

Beoogd Staatssecretaris Economische Zaken / Minister Digitale Zaken

De ontwikkeling van een data-economie in Nederland 

Stappen die het kabinet voor ogen heeft. De hoofdlijnen van beleid. 

11:30 - 11:50 uur

Gidsland Estland – het belang van vrije datastromen

Wat is het belang van vrije datastromen en interoperability voor economische voorspoed in Europa?

11:50 - 12.10 uur

Staat de digitale soevereiniteit van Nederland onder druk?

12:10 - 12.30 uur

De relatie met gebiedsontwikkeling

Cas König CEO; Groningen Seaports NV
 • Relatie met gebiedsontwikkeling (Ruimtelijke Ordening) 
 • Koppeling met energietransitie 
12:30 - 13:30 uur

Lunch

13:30 - 14:30 uur

Tafel 1 – Europa-Nederland

Jesse Robbers Co-Founder & Director; Quantum Delta Nederland
Bernold Nieuwesteeg Cybersecuritry advisor; Erasmus Universiteit
Nathan Ducastel  Directeur; VNG Realisatie Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024

Europa-Nederland 

Onze digitale infrastructuur behoort tot de beste ter wereld. Nederland is het internetknooppunt van Europa, maar de positie als ‘Digital Gateway to Europe’ staat onder druk.  

 • Europa rolt ambitieuze plannen uit op het gebied van datadeling. De toegang tot de groeiende hoeveelheid gegevens en het vermogen om ze te gebruiken zijn onmisbaar voor de innovatie en groei. 
 • Met de Connecting Europe Facility (CEF) in telecom wil de EC grensoverschrijdende interactie tussen overheidsdiensten, bedrijven en burgers vergemakkelijken door middel van digitale-service-infrastructuren (DSI’s) en breedbandnetwerken. 
 • De EU wil investeren in de volgende generatie van instrumenten en infrastructuren voor opslag en verwerking van data, krachten bundelen voor de ontwikkeling van Europese cloudcapaciteit en gemeenschappelijke en interoperabele dataruimten vormen. 
 • Veelheid aan regelgeving. 
 • Nederland (centrale overheid) anticipeert onvoldoende snel op ontwikkelingen. Meer centrale coördinatie is vereist. 

Tafel 2 – Digitale soevereiniteit

Berry Vetjens directeur ICT Markt; TNO
Witte Wijsmuller Policy Officer; European Commission

Digitale soevereiniteit  

Onze digitale autonomie staat onder druk en dat raakt het hart van de Nederlandse samenleving; we worden steeds afhankelijker van de digitale infrastructuur die in handen is van een aantal grote buitenlandse marktspelers. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze nationale en economische veiligheid en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Welke keuzes maken? 

Om vergelijkbare functionaliteit te kunnen bieden en tot integratie van diensten binnen een ecosysteem te komen, zullen brede coalities met bedrijven uit verschillende sectoren moeten ontstaan. De infrastructuur die ten grondslag ligt aan deze open ecosystemen kan het karakter krijgen van een nutsfunctie en door (semi-)publieke partijen worden beheerd. 

 • Inzetten op voorwaardelijke groei? Gaat strikte regulering van online activiteiten ruimte geven aan Europese bedrijven;
 • Inzetten op meer publiek-private samenwerking om eigen, meer open, platformen op te richten;  
 • Naar een Europese Cloud (GaiaX); Europe’s Digital Decade (2020-2030): EP wil inzetten op een Europese cloud, op AI en op een Europese digitale identiteit. 

Tafel 3 – Dataeconomie en innovatie

Dataeconomie en innovatie

De data-economie is een onmisbaar onderdeel van innovaties in producten en diensten, en belangrijk voor het toekomstige verdienvermogen van Nederland en Europa.

 

14:30 - 15:00 uur

Pauze

15:00 - 16:00 uur

Tafel 4 – Datacenters en energietransitie

Eef Masson Onderzoeker; Rathenau Instituut
Stijn Grove Managing Director; Dutch Data Association en Chairman KickStart Europe
Marjolein Bot Lead Energie; Amsterdam Economic Board
Edward Stigter Gedeputeerde; Provincie Noord-Holland

Datacenters en energietransitie

Naarmate de digitalisering van de wereldeconomie doorzet, heeft de wereld steeds meer datacenters nodig. Europa vormt de kern van de recente groei, maar de trend roept energieproblemen op. Ons elektriciteitsnet is niet ontworpen voor energiebehoefte van datacenters en uitbreiding van de capaciteit kan jaren duren. Tegelijk moet wel een energietransitie gerealiseerd worden naar duurzaam opgewekte stroom. Wat kunnen datacenters, overheden en energiemaatschappijen samen realiseren?

Tafel 5 – Investeren in landelijke dekking glasvezel en 5G 

Investeren in landelijke dekking glasvezel en 5G

De Digital Decade-doelstellingen voor 2030 omvatten onder meer volledige dekking van de EU-bevolking met gigabit- en 5G-connectiviteit. Telecombedrijven leggen in hoog tempo glasvezelnetwerken aan. Dat zorgt voor meer snelheid en meer mogelijkheden waar het gaat om bijvoorbeeld 5G, AI en the internet of things. Als grootste speler zal KPN (inclusief de joint venture) eind 2026 ongeveer 80 procent van de huishoudens in Nederland kunnen hebben verglaasd. De buiten (minst rendabele) gebieden vereisen aandacht van gemeenten. Volgens de Telecomsector is innovatie en schaalvergroting nodig in de gefragmenteerde Europese telecommarkt. Daar moet de overheid ruimte voor maken, anders zijn de doelstellingen niet haalbaar.

Tafel 6 – Digitale weerbaarheid  

Queeny Rajkowski Lid; Tweede Kamer der Staten generaal.
Bernold Nieuwesteeg Cybersecuritry advisor; Erasmus Universiteit
Nathan Ducastel  Directeur; VNG Realisatie Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024
Petra Oldengarm Directeur; Cyberveilig Nederland

Digitale weerbaarheid  

Om Nederland digitaal veilig te houden wordt gewerkt aan een Landelijk Dekkend Stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity. Worden we hiermee voldoende weerbaar? Wat vereist dit van overheden en techbedrijven?

16:00 - 16:30 uur

De Speld LIVE

De Speld is bekend van hun messcherpe analyses en ‘betrouwbaar’ nieuws. De Speld LIVE sluit dit voorjaarscongres af met hun prikkelende, op maat gemaakte show vol humor.

16.30 -17:30 uur

Borrel


iBestuur organiseert dit congres in samenwerking met: