Het programma

iBestuur, Dutch Datacenter Association (DDA) en de stichting Digitale infrastructuur Nederland organiseren een event over ‘Digitale infrastructuur en Data-economie’ met in de ochtend plenaire sprekers en debat en in de middag zes overlegtafels. Van de resultaten van het event wordt een speciale uitgave gemaakt en gepubliceerd via iBestuur. 

Webinar 1 – Digitale Soevereiniteit 

Donderdag 7 oktober 2021

16:00 - 16:45 uur

Digitale soevereiniteit 

Michiel Steltman Managing Director; Digitale Infrastructuur Nederland
Queeny Rajkowski Lid namens VVD; Tweede Kamer der Staten generaal

Is meer publiek-private samenwerking mogelijk om eigen, meer open platformen op te richten? Aansluiten bij de Europese Cloud?

Onze digitale autonomie staat onder druk en dat raakt het hart van de Nederlandse samenleving; we worden steeds afhankelijker van de digitale infrastructuur die in handen is van een aantal grote buitenlandse marktspelers. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze nationale en economische veiligheid en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Welke keuzes moeten er worden gemaakt?

Om vergelijkbare functionaliteit te kunnen bieden en tot integratie van diensten binnen een ecosysteem te komen, zullen brede coalities met bedrijven uit verschillende sectoren moeten ontstaan. De infrastructuur die ten grondslag ligt aan deze open ecosystemen kan het karakter krijgen van een nutsfunctie en door (semi-)publieke partijen worden beheerd. 

Webinar 2 – Data – economie

Donderdag 20 januari 2022

16:00 - 16:45 uur

Data – economie

Michiel Steltman Managing Director; Digitale Infrastructuur Nederland
Stijn Grove Managing Director; Dutch Data Center Association en Digital Gateway to Europe

Donderdag 20 januari 2022

Een sterke digitale infrastructuur is de basis voor onze toekomstige economie. Met de inzet van digitale technologie en data kunnen we economische waarde creëren. Nederland is een magneet voor techbedrijven, o.a. dankzij de grote concentratie van datacenters, en staat bekend als de ‘Digital Gateway to Europe’. Deze digitale mainport kent inmiddels hogere groeicijfers en een grotere economische impact dan Schiphol of de Rotterdamse haven. En ook provincies investeren in de data-economie. Maar de internationale concurrentie ligt op de loer. Om koploper te blijven, moeten we investeren en innoveren.  

In dit webinar worden onder andere de onderstaande vragen behandeld: 

 • Kunnen we een nationale groeistrategie formuleren voor de digitale hub (mainport) 
 • Hoe kunnen we een structureel overleg realiseren tussen overheid en markt  om knelpunten te identificeren en beleid te ontwikkelen om deze aan te pakken. 
 • Welke investeringen en innovaties zijn nodig? 

Webinar 3 – Datacenters en energietransitie

Donderdag 10 februari 2022

16:00 - 16:45 uur

Datacenters en energietransitie

Michiel Steltman Managing Director; Digitale Infrastructuur Nederland
Stijn Grove Managing Director; Dutch Data Center Association en Digital Gateway to Europe
Edward Stigter Gedeputeerde; Provincie Noord-Holland

Is er echt onvoldoende ruimte in Nederland om de groei van datasector te faciliteren én de energietransitie te realiseren?

Naarmate de digitalisering van de economie doorzet, heeft de wereld steeds meer datacenters nodig. Nederland is een gewilde locatie voor veel Tech bedrijven. Overheden worstelen met vestigingsvraagstukken, zowel als het gaat om ruimtelijke ordering als energievoorziening. Ons elektriciteitsnet is immers niet ontworpen voor energiebehoefte van datacenters en uitbreiding van de capaciteit kan jaren duren. Tegelijk moet ook een energietransitie gerealiseerd worden naar duurzaam opgewekte stroom. Wat kunnen datacenters, overheden en energiemaatschappijen samen realiseren? 

In dit webinar worden onder andere de onderstaande thema’s behandeld: 

 • Is er wel onvoldoende ruimte in Nederland om de energietransitie te realiseren? Er is een centraal plan nodig. 
 • De datacentersector, onderzoeksinstellingen, overheden en netbeheerders werken samen om groei van het aantal datacenters mogelijk te maken. Er is een ‘routekaart’ opgesteld met plannen voor de uitbreiding tot 2030. Dialoog komt echter moeizaam op gang. 

Live event

Dinsdag 17 mei 2022

10.00 - 10.30 uur

Ontvangst

Ontvangst met koffie en thee 

10.30 - 10.40 uur

Opening

Opening door dagvoorzitter Michiel Steltman en Content Director Arnoud van Gemeren van iBestuur.

10.40 - 11.10 uur

De ontwikkeling van een data-economie in Nederland 

Michiel Boots Directeur-Generaal Economie en Digitalisering i.o.; Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
 • Regulering: een belangrijk instrument
 • Nauwe samenwerking tussen overheid & bedrijfsleven is essentieel
 • Doorontwikkelen van digitale infrastructuur is een belangrijke voorwaarde

Vanwege het groeiende belang van data voor de Nederlandse economie en maatschappij is het ontwikkelen van een goed werkende data-economie belangrijk – zowel in Nederland als in de Europese interne markt. In deze data-economie moeten alle Nederlandse bedrijven en consumenten kunnen profiteren van de kansen die datadelen biedt. Vrijwillig datadelen is hierbij het uitgangspunt en een goede digitale infrastructuur een randvoorwaarde, in lijn met de ambitie uit het coalitieakkoord om de positie van Nederland als digitaal knooppunt verder te versterken.

Beoogd Directeur-Generaal Economie en Digitalisering Michiel Boots gaat nader in op de rol die de overheid speelt bij het mogelijk maken van intensievere data-uitwisseling. Dit doet zij allereerst door samenwerking met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld via de Data Sharing Coalition, daarnaast door initiatieven als de Nederlandse GAIA-X hub en de IPCEI CIS, en tenslotte door regulering zoals de Europese Data Act.  Eveneens zal worden ingegaan op hoe Nederland bij deze thema’s samenwerkt met internationale partners.

11:10 - 11:40 uur

The importance of free data flows and interoperability for Europe’s economic prosperity

Siim Sikkut Managing Partner bij Digital Nation; v/h CIO bij Estlandse overheid

Siim Sikkut will open up the reasons why data flows – and accordingly – interoperability are so essential for Europe’s economic future. He will bring examples of the benefits as well as from barriers that currently exist along the way. He will handle the matter from both the public administration (digital public services) and private sector angle, arguing that in both cases we will miss out on great opportunities without making strong steps forward on European level. Siim will highlight what some of those steps could be, and focus on the part of governments in this game, arguing for their lead role and the need to get their act together. In his view, the building blocks for interoperability and data flows are very much part of the digital infrastructure we need to build.

Keynote: in English

11:40 - 12.10 uur

Staat de digitale soevereiniteit van Nederland onder druk?

Lokke Moerel Hoogleraar Global ICT Law; Tilburg University
 • Wat zijn bedreigingen voor onze digitale soevereiniteit ?
 • Hoe denkt de EU deze te herstellen?
 • Wat is de impact op bedrijfsmodellen?

Europa voelt de dreiging van wat wel het techkolonialisme van de VS en China wordt genoemd, waarbij we steeds afhankelijker worden van een beperkt aantal dominant buitenlandse tech bedrijven. De digitale identiteit van de meeste Europese burgers is afhankelijk van buitenlandse emailadressen en inmiddels staat 92% van de Europese data in buitenlandse clouds, waarvan 80% bij slechts vijf aanbieders. Hierdoor ontstaat een lock-in van Europese data waardoor deze beperkt beschikbaar is voor Europese innovatie. Inmiddels is het herstel van digitale soevereiniteit van de EU een van de kernambities van de Europese Commissie. Met de Europese digitale policy maatregelen, zoals Europese data spaces en het GAIA-X project, probeert de EU de valkuil van tech protectionisme te vermijden. Lokke bespreekt wat de bedreigingen zijn van onze digitale soevereiniteit, om zo het Europese digitale beleid gebaseerd op open data, open infrastructuur en open source en disruptieve impact daarvan beter te kunnen begrijpen. Veel nieuwe regels, maar vooral kansen op innovatie.

12:10 - 12.40 uur

De relatie met gebiedsontwikkeling

Richard Middel Manager Strategic Business Development; Groningen Seaports
 • Relatie met gebiedsontwikkeling (Ruimtelijke Ordening) 
 • Koppeling met energietransitie 

Dataport Eemshaven onderdeel van Groningen Seaports is de beste locatie voor datacenters in Europa. Dataport Eemshaven beschikt over alle faciliteiten die datacenters nodig hebben voor de betrouwbaarheid van processen. De beschikbaarheid van energie in de Eemshaven is ongeëvenaard in Europa; het datacenter businesspark kan vanuit de nabije omgeving beschikken over meer dan 8.000 MW, verdeeld over een brede energiemix. En dan is er hier ook nog eens alle ruimte voorhanden en beschikt de regio over uitstekende verbindingen met internet hubs in Amsterdam, Hamburg en de Deense regio. Google Eemshaven is het grootste datacenter van Europa. “Follow the energy and plug into your opportunities in Eemshaven.”

12:40 - 13:30 uur

Lunch

13:30 - 14:30 uur

Tafel 1 – Europa-Nederland

Rian van Dam Burgemeester; Gemeente Hollands Kroon
Jesse Robbers Co-Founder & Director; Quantum Delta Nederland
Bernold Nieuwesteeg Cybersecurity advisor; Erasmus Universiteit
Michiel Steltman Moderator

Onze digitale infrastructuur behoort tot de beste ter wereld. Nederland is het internetknooppunt van Europa, maar de positie als ‘Digital Gateway to Europe’ staat onder druk.  

 • Europa rolt ambitieuze plannen uit op het gebied van datadeling. De toegang tot de groeiende hoeveelheid gegevens en het vermogen om ze te gebruiken zijn onmisbaar voor de innovatie en groei. 
 • Met de Connecting Europe Facility (CEF) in telecom wil de EC grensoverschrijdende interactie tussen overheidsdiensten, bedrijven en burgers vergemakkelijken door middel van digitale-service-infrastructuren (DSI’s) en breedbandnetwerken. 
 • De EU wil investeren in de volgende generatie van instrumenten en infrastructuren voor opslag en verwerking van data, krachten bundelen voor de ontwikkeling van Europese cloudcapaciteit en gemeenschappelijke en interoperabele dataruimten vormen. 
 • Veelheid aan regelgeving. 
 • Nederland (centrale overheid) anticipeert onvoldoende snel op ontwikkelingen. Meer centrale coördinatie is vereist. 

Tafel 2 – Digitale soevereiniteit

Kees Verhoeven Eigenaar; Bureau Digitale Zaken
Alexandra Schless CEO; NorthC Datacenters
Lokke Moerel Hoogleraar Global ICT Law; Tilburg University
Claire Stolwijk Researcher & Consultant; TNO
Witte Wijsmuller Policy Officer; European Commission
Marcel Bril Moderator

Onze digitale autonomie staat onder druk en dat raakt het hart van de Nederlandse samenleving; we worden steeds afhankelijker van de digitale infrastructuur die in handen is van een aantal grote buitenlandse marktspelers. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze nationale en economische veiligheid en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Welke keuzes maken? 

Om vergelijkbare functionaliteit te kunnen bieden en tot integratie van diensten binnen een ecosysteem te komen, zullen brede coalities met bedrijven uit verschillende sectoren moeten ontstaan. De infrastructuur die ten grondslag ligt aan deze open ecosystemen kan het karakter krijgen van een nutsfunctie en door (semi-)publieke partijen worden beheerd. 

 • Inzetten op voorwaardelijke groei? Gaat strikte regulering van online activiteiten ruimte geven aan Europese bedrijven;
 • Inzetten op meer publiek-private samenwerking om eigen, meer open, platformen op te richten;  
 • Naar een Europese Cloud (GaiaX); Europe’s Digital Decade (2020-2030): EP wil inzetten op een Europese cloud, op AI en op een Europese digitale identiteit. 

Tafel 3 – Data-economie en innovatie

Andre Regtop Algemeen directeur; ICTU
Peter Verkoulen Manager; Gaia-X Hub
Ger Baron Director Digital and Innovation; Gemeente Amsterdam
Rob Elsinga National Technology Officer; Microsoft
Peter Olsthoorn Moderator

De data-economie is een onmisbaar onderdeel van innovaties in producten en diensten, en belangrijk voor het toekomstige verdienvermogen van Nederland en Europa.

 

14:30 - 15:00 uur

Pauze

15:00 - 16:00 uur

Tafel 4 – Datacenters en energietransitie

Maurits Blok EMEA Regional Head of Data Center Public Affairs; Google
Gido van Rooijen Onderzoeker; Rathenau Instituut
Stijn Grove Managing Director; Dutch Data Center Association en Digital Gateway to Europe
Edward Stigter Gedeputeerde; Provincie Noord-Holland
Michiel Steltman Moderator

Naarmate de digitalisering van de wereldeconomie doorzet, heeft de wereld steeds meer datacenters nodig. Europa vormt de kern van de recente groei, maar de trend roept energieproblemen op. Ons elektriciteitsnet is niet ontworpen voor energiebehoefte van datacenters en uitbreiding van de capaciteit kan jaren duren. Tegelijk moet wel een energietransitie gerealiseerd worden naar duurzaam opgewekte stroom. Wat kunnen datacenters, overheden en energiemaatschappijen samen realiseren?

Tafel 5 – Digitale weerbaarheid  

Rian van Dam Burgemeester; Gemeente Hollands Kroon
Michel Verhagen Manager; Digital Trust Center
Queeny Rajkowski Lid namens VVD; Tweede Kamer der Staten generaal
Bernold Nieuwesteeg Cybersecurity advisor; Erasmus Universiteit
Petra Oldengarm Directeur; Cyberveilig Nederland
Marcel Bril Moderator

Om Nederland digitaal veilig te houden wordt gewerkt aan een Landelijk Dekkend Stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity. Worden we hiermee voldoende weerbaar? Wat vereist dit van overheden en techbedrijven?

16:00 - 16:15 uur

Plenaire afsluiting

De dagvoorzitter sluit het event af met o.a. de diverse learnings uit de gesprekstafels.

16.15-17:15 uur

Borrel


iBestuur organiseert dit event in samenwerking met: