Plenaire discussie

In het discussiepanel bespreken de gasten de dilemma’s van de digitale identiteit onder leiding van Tom Jessen.

Self Sovereign Identity in de praktijk

De laatste jaren neemt de behoefte aan meer regie op de eigen gegevens toe. Self Sovereign Identity (SSI) is het principe mensen de regie over hun gegevens te geven. SAP zal tijdens deze break-out sessie samen met de ICTU ingaan op de laatste ontwikkelingen rondom SSI-innovatie. Zo bespreken ze de samenwerking met een Proof of Concept die gebruik maakt van SSI via blockchain-technologie om een vereenvoudigd proces te bieden voor transacties van onroerend goed tussen individuen.

 

Round Table | Digital identity – lessons from the business world

In an interactive round table session TCS will share experiences gained in the business world.  
How do commercial organizations, in finance, telecom and big tech, generate value for customers by  deploying applications of digital identity? What have they historically done right and what lessons have been learned? What can government institutions learn from these experiences? What are similarities and what are differences? 
NB: Session in English

Plenaire afsluiting

Atta de Tolk zal de dag afsluiten met zijn impressie van het congres.

EDI Stelsel NL: ‘Ask me anything!’

In 2025 zijn 1 of meer nationale wallets én Europees erkende wallets uit andere landen in Nederland te gebruiken. Daarmee kunnen burgers hun bronidentiteit, en bijbehorende gegevens en documenten gebruiken om digitaal zaken te doen met overheid en ondernemers. Om dit te realiseren moet in ons land een stelsel voor Europese digitale identiteit worden ingericht. Hiervoor zet het Programma EDI Stelsel NL van het ministerie van BZK nu de eerste stappen. Veel moet nog worden uitgezocht, maar één ding is zeker: het stelsel wordt ingericht op basis van een open houding en zoveel mogelijk co-creatie. Tijdens deze sessie zal Wouter Welling, beleidscoördinator digitale identiteit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken vragen van de deelnemers beantwoorden, onder het motto ‘ask me anything!’

Projecten langs de meetlat van publieke waarden

ACROSS onderzoekt Europese grensoverschrijdende diensten vanuit een perspectief dat user agency optimaliseert in termen van persoonlijke controle over digitale identiteit en persoonsgegevens. In deze sessie presenteren we het governancemodel en de service design-aanpak van ACROSS, dat gebruik maakt van het public stack model om ontwerpprocessen en technologie te funderen op publieke waarden. De sessie zal de deelnemers aanzetten tot kritische reflectie over de manieren waarop hun eigen projecten al dan niet in overeenstemming zijn met de publieke waarden die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van Europese technologie, zoals dataminimalisatie, consent en privacy.

Digital identity in European society in the digital age

De Europese Commissie komt met de eIDAS-verordening, die wederzijdse erkenning van nationale inlogmiddelen afdwingt. De vraag is waarom deze verordening in de maak is en er nu al op wordt geanticipeerd.

Welke plaats heeft de digitale identiteit in de ontwikkeling van onze Europese samenleving in het digitale tijdperk? Behalve op deze vraag zal Lorena Boix Alonso ingaan op de introductie van ‘the European wallet’, de status van eIDAS en de resultaten die beoogd worden.

Note: This session is in English

Burger centraal: De impact van eIDAS 2.0 op uitvoeringsorganisaties

Met de komst van de eIDAS 2.0 verordening krijgt de burger vanaf 2025 de beschikking over een betrouwbare wallet op zijn telefoon. Een voorziening waarmee hij zich kan identificeren en authentiseren. De uitvoeringsorganisaties worden hiermee in staat gesteld om veilig betrouwbare gegevens en attestaties (verklaringen) aan de burger op diens wallet te verstrekken.
De burger kan deze gegevens en verklaringen veilig en met meer privacy vanuit zijn eigen wallet met publieke en private organisaties delen, om maatschappelijke of economisch transacties aan te gaan. Dit gaat ervoor zorgen dat de uitvoeringsorganisatie er nieuwe rollen bij krijgen, namelijk die van verstrekker (Issuer) en verifier van betrouwbare gegevens en verklaringen. In deze presentatie gaan we in op impact van de eIDAS verordening voor de uitvoeringsorganisaties.

Is decentralisatie van identiteit een valkuil?

Het ideaal achter het internet is altijd geweest dat er macht bij het individu komt te liggen. Ondanks dat ideaal is macht op het internet gecentraliseerd geraakt. Dit is het geval geweest in de beweging van web 1.0 naar de cloud/web 2.0. En alhoewel de cryptogemeenschap met web 3.0 opnieuw probeert te bewegen naar decentralisatie, is er ook in die gemeenschap een dynamiek ontstaan die tot centralisatie leidt.  Op wat voor manier zou dit ook kunnen gebeuren met het eID, en is het te voorkomen?

Een Europese eID? Hoe simpeler, des te veiliger, privacyvriendelijker en inclusiever

De Europese Commissie heeft vorig jaar een voorstel gedaan voor het invoeren van een Europese digitale identiteit. Hoewel een goed werkende en veilige eID een essentieel onderdeel is van onze digitale samenleving, kleven er wel een aantal fundamentele bezwaren aan de huidige plannen. Zo is het voorstel overambitieus, wat het eID nodeloos complex maakt. Hoe de eID er uit gaat zien en hoe die precies gaat werken is ook nog niet bekend: terwijl dat in essentie bepaalt hoe veilig en privacyvriendelijk de eID uiteindelijk zal zijn. Ook in het gunstigste geval echter zijn er risico’s qua uitsluiting (kan iedereen een eID krijgen en gebruiken), digitale soevereiniteit (afhankelijkheid van de platformen van grote techbedrijven), en privacy en dan vooral het risico van overidentificatie en onderrepresentatie. Het zou beter zijn met een kleine en compacte eiD te beginnen.