Digitale identiteit in de Europese samenleving in het digitale tijdperk

De Europese Commissie komt met de eIDAS-verordening, die wederzijdse erkenning van nationale inlogmiddelen afdwingt. De vraag is waarom deze verordening in de maak is en er nu al op wordt geanticipeerd.

Welke plaats heeft de digitale identiteit in de ontwikkeling van onze Europese samenleving in het digitale tijdperk? Behalve op deze vraag zal Lorena Boix Alonso ingaan op de introductie van ‘the European wallet’, de status van eIDAS en de resultaten die beoogd worden.

Burger centraal: De impact van eIDAS 2.0 op uitvoeringsorganisaties

Met de komst van de eIDAS 2.0 verordening krijgt de burger vanaf 2025 de beschikking over een betrouwbare wallet op zijn telefoon. Een voorziening waarmee hij zich kan identificeren en authentiseren. De uitvoeringsorganisaties worden hiermee in staat gesteld om veilig betrouwbare gegevens en attestaties (verklaringen) aan de burger op diens wallet te verstrekken.
De burger kan deze gegevens en verklaringen veilig en met meer privacy vanuit zijn eigen wallet met publieke en private organisaties delen, om maatschappelijke of economisch transacties aan te gaan. Dit gaat ervoor zorgen dat de uitvoeringsorganisatie er nieuwe rollen bij krijgen, namelijk die van verstrekker (Issuer) en verifier van betrouwbare gegevens en verklaringen. In deze presentatie gaan we in op impact van de eIDAS verordening voor de uitvoeringsorganisaties.

Is decentralisatie van identiteit een valkuil?

Het ideaal achter het internet is altijd geweest dat er macht bij het individu komt te liggen. Ondanks dat ideaal is macht op het internet gecentraliseerd geraakt. Dit is het geval geweest in de beweging van web 1.0 naar de cloud/web 2.0. En alhoewel de cryptogemeenschap met web 3.0 opnieuw probeert te bewegen naar decentralisatie, is er ook in die gemeenschap een dynamiek ontstaan die tot centralisatie leidt.  Op wat voor manier zou dit ook kunnen gebeuren met het eID, en is het te voorkomen?

Een Europese eID? Hoe simpeler, des te veiliger, privacyvriendelijker en inclusiever

De Europese Commissie heeft vorig jaar een voorstel gedaan voor het invoeren van een Europese digitale identiteit. Hoewel een goed werkende en veilige eID een essentieel onderdeel is van onze digitale samenleving, kleven er wel een aantal fundamentele bezwaren aan de huidige plannen. Zo is het voorstel overambitieus, wat het eID nodeloos complex maakt. Hoe de eID er uit gaat zien en hoe die precies gaat werken is ook nog niet bekend: terwijl dat in essentie bepaalt hoe veilig en privacyvriendelijk de eID uiteindelijk zal zijn. Ook in het gunstigste geval echter zijn er risico’s qua uitsluiting (kan iedereen een eID krijgen en gebruiken), digitale soevereiniteit (afhankelijkheid van de platformen van grote techbedrijven), en privacy en dan vooral het risico van overidentificatie en onderrepresentatie. Het zou beter zijn met een kleine en compacte eiD te beginnen.

Plenaire afsluiting

De dagvoorzitter sluit het event af met o.a. de diverse learnings uit de gesprekstafels.

Opening

Staat de digitale soevereiniteit van Nederland onder druk?

Europa voelt de dreiging van wat wel het techkolonialisme van de VS en China wordt genoemd, waarbij we steeds afhankelijker worden van een beperkt aantal dominant buitenlandse tech bedrijven. De digitale identiteit van de meeste Europese burgers is afhankelijk van buitenlandse emailadressen en inmiddels staat 92% van de Europese data in buitenlandse clouds, waarvan 80% bij slechts vijf aanbieders. Hierdoor ontstaat een lock-in van Europese data waardoor deze beperkt beschikbaar is voor Europese innovatie. Inmiddels is het herstel van digitale soevereiniteit van de EU een van de kernambities van de Europese Commissie. Met de Europese digitale policy maatregelen, zoals Europese data spaces en het GAIA-X project, probeert de EU de valkuil van tech protectionisme te vermijden. Lokke bespreekt wat de bedreigingen zijn van onze digitale soevereiniteit, om zo het Europese digitale beleid gebaseerd op open data, open infrastructuur en open source en disruptieve impact daarvan beter te kunnen begrijpen. Veel nieuwe regels, maar vooral kansen op innovatie.

Opening & welkom

De groei van de datasector

Is er is onvoldoende ruimte in Nederland om de groei van de datasector te faciliteren én de energietransitie te realiseren? Is er een centraal plan nodig?

De relatie met gebiedsontwikkeling

Dataport Eemshaven onderdeel van Groningen Seaports is de beste locatie voor datacenters in Europa. Dataport Eemshaven beschikt over alle faciliteiten die datacenters nodig hebben voor de betrouwbaarheid van processen. De beschikbaarheid van energie in de Eemshaven is ongeëvenaard in Europa; het datacenter businesspark kan vanuit de nabije omgeving beschikken over meer dan 8.000 MW, verdeeld over een brede energiemix. En dan is er hier ook nog eens alle ruimte voorhanden en beschikt de regio over uitstekende verbindingen met internet hubs in Amsterdam, Hamburg en de Deense regio. Google Eemshaven is het grootste datacenter van Europa. “Follow the energy and plug into your opportunities in Eemshaven.”