The importance of free data flows and interoperability for Europe’s economic prosperity

Siim Sikkut will open up the reasons why data flows – and accordingly – interoperability are so essential for Europe’s economic future. He will bring examples of the benefits as well as from barriers that currently exist along the way. He will handle the matter from both the public administration (digital public services) and private sector angle, arguing that in both cases we will miss out on great opportunities without making strong steps forward on European level. Siim will highlight what some of those steps could be, and focus on the part of governments in this game, arguing for their lead role and the need to get their act together. In his view, the building blocks for interoperability and data flows are very much part of the digital infrastructure we need to build.

Keynote: in English

De ontwikkeling van een data-economie in Nederland 

Vanwege het groeiende belang van data voor de Nederlandse economie en maatschappij is het ontwikkelen van een goed werkende data-economie belangrijk – zowel in Nederland als in de Europese interne markt. In deze data-economie moeten alle Nederlandse bedrijven en consumenten kunnen profiteren van de kansen die datadelen biedt. Vrijwillig datadelen is hierbij het uitgangspunt en een goede digitale infrastructuur een randvoorwaarde, in lijn met de ambitie uit het coalitieakkoord om de positie van Nederland als digitaal knooppunt verder te versterken.

Beoogd Directeur-Generaal Economie en Digitalisering Michiel Boots gaat nader in op de rol die de overheid speelt bij het mogelijk maken van intensievere data-uitwisseling. Dit doet zij allereerst door samenwerking met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld via de Data Sharing Coalition, daarnaast door initiatieven als de Nederlandse GAIA-X hub en de IPCEI CIS, en tenslotte door regulering zoals de Europese Data Act.  Eveneens zal worden ingegaan op hoe Nederland bij deze thema’s samenwerkt met internationale partners.

Plenaire afsluiting

De dagvoorzitter sluit het event af met o.a. de diverse learnings uit de gesprekstafels.

Opening

Staat de digitale soevereiniteit van Nederland onder druk?

Europa voelt de dreiging van wat wel het techkolonialisme van de VS en China wordt genoemd, waarbij we steeds afhankelijker worden van een beperkt aantal dominant buitenlandse tech bedrijven. De digitale identiteit van de meeste Europese burgers is afhankelijk van buitenlandse emailadressen en inmiddels staat 92% van de Europese data in buitenlandse clouds, waarvan 80% bij slechts vijf aanbieders. Hierdoor ontstaat een lock-in van Europese data waardoor deze beperkt beschikbaar is voor Europese innovatie. Inmiddels is het herstel van digitale soevereiniteit van de EU een van de kernambities van de Europese Commissie. Met de Europese digitale policy maatregelen, zoals Europese data spaces en het GAIA-X project, probeert de EU de valkuil van tech protectionisme te vermijden. Lokke bespreekt wat de bedreigingen zijn van onze digitale soevereiniteit, om zo het Europese digitale beleid gebaseerd op open data, open infrastructuur en open source en disruptieve impact daarvan beter te kunnen begrijpen. Veel nieuwe regels, maar vooral kansen op innovatie.

Opening

De groei van de datasector

Is er is onvoldoende ruimte in Nederland om de groei van de datasector te faciliteren én de energietransitie te realiseren? Is er een centraal plan nodig?

De relatie met gebiedsontwikkeling

Dataport Eemshaven onderdeel van Groningen Seaports is de beste locatie voor datacenters in Europa. Dataport Eemshaven beschikt over alle faciliteiten die datacenters nodig hebben voor de betrouwbaarheid van processen. De beschikbaarheid van energie in de Eemshaven is ongeëvenaard in Europa; het datacenter businesspark kan vanuit de nabije omgeving beschikken over meer dan 8.000 MW, verdeeld over een brede energiemix. En dan is er hier ook nog eens alle ruimte voorhanden en beschikt de regio over uitstekende verbindingen met internet hubs in Amsterdam, Hamburg en de Deense regio. Google Eemshaven is het grootste datacenter van Europa. “Follow the energy and plug into your opportunities in Eemshaven.”

Digitale soevereiniteit 

Onze digitale autonomie staat onder druk en dat raakt het hart van de Nederlandse samenleving; we worden steeds afhankelijker van de digitale infrastructuur die in handen is van een aantal grote buitenlandse marktspelers. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze nationale en economische veiligheid en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Welke keuzes moeten er worden gemaakt?

Om vergelijkbare functionaliteit te kunnen bieden en tot integratie van diensten binnen een ecosysteem te komen, zullen brede coalities met bedrijven uit verschillende sectoren moeten ontstaan. De infrastructuur die ten grondslag ligt aan deze open ecosystemen kan het karakter krijgen van een nutsfunctie en door (semi-)publieke partijen worden beheerd. 

Datacenters en energietransitie

Naarmate de digitalisering van de economie doorzet, heeft de wereld steeds meer datacenters nodig. Nederland is een gewilde locatie voor veel Tech bedrijven. Overheden worstelen met vestigingsvraagstukken, zowel als het gaat om ruimtelijke ordering als energievoorziening. Ons elektriciteitsnet is immers niet ontworpen voor energiebehoefte van datacenters en uitbreiding van de capaciteit kan jaren duren. Tegelijk moet ook een energietransitie gerealiseerd worden naar duurzaam opgewekte stroom. Wat kunnen datacenters, overheden en energiemaatschappijen samen realiseren? 

In dit webinar worden onder andere de onderstaande thema’s behandeld: 

  • Is er wel onvoldoende ruimte in Nederland om de energietransitie te realiseren? Er is een centraal plan nodig. 
  • De datacentersector, onderzoeksinstellingen, overheden en netbeheerders werken samen om groei van het aantal datacenters mogelijk te maken. Er is een ‘routekaart’ opgesteld met plannen voor de uitbreiding tot 2030. Dialoog komt echter moeizaam op gang.