Burger centraal: De impact van eIDAS 2.0 op uitvoeringsorganisaties

Met de komst van de eIDAS 2.0 verordening krijgt de burger vanaf 2025 de beschikking over een betrouwbare wallet op zijn telefoon. Een voorziening waarmee hij zich kan identificeren en authentiseren. De uitvoeringsorganisaties worden hiermee in staat gesteld om veilig betrouwbare gegevens en attestaties (verklaringen) aan de burger op diens wallet te verstrekken.
De burger kan deze gegevens en verklaringen veilig en met meer privacy vanuit zijn eigen wallet met publieke en private organisaties delen, om maatschappelijke of economisch transacties aan te gaan. Dit gaat ervoor zorgen dat de uitvoeringsorganisatie er nieuwe rollen bij krijgen, namelijk die van verstrekker (Issuer) en verifier van betrouwbare gegevens en verklaringen. In deze presentatie gaan we in op impact van de eIDAS verordening voor de uitvoeringsorganisaties.