Data – economie

Een sterke digitale infrastructuur is de basis voor onze toekomstige economie. Met de inzet van digitale technologie en data kunnen we economische waarde creëren. Nederland is een magneet voor techbedrijven, o.a. dankzij de grote concentratie van datacenters, en staat bekend als de ‘Digital Gateway to Europe’. Deze digitale mainport kent inmiddels hogere groeicijfers en een grotere economische impact dan Schiphol of de Rotterdamse haven. En ook provincies investeren in de data-economie. Maar de internationale concurrentie ligt op de loer. Om koploper te blijven, moeten we investeren en innoveren.  

In dit webinar worden onder andere de onderstaande vragen behandeld: 

  • Kunnen we een nationale groeistrategie formuleren voor de digitale hub (mainport) 
  • Hoe kunnen we een structureel overleg realiseren tussen overheid en markt  om knelpunten te identificeren en beleid te ontwikkelen om deze aan te pakken. 
  • Welke investeringen en innovaties zijn nodig?