Digital identity in European society in the digital age

De Europese Commissie komt met de eIDAS-verordening, die wederzijdse erkenning van nationale inlogmiddelen afdwingt. De vraag is waarom deze verordening in de maak is en er nu al op wordt geanticipeerd.

Welke plaats heeft de digitale identiteit in de ontwikkeling van onze Europese samenleving in het digitale tijdperk? Behalve op deze vraag zal Lorena Boix Alonso ingaan op de introductie van ‘the European wallet’, de status van eIDAS en de resultaten die beoogd worden.

Note: This session is in English