Datacenters en energietransitie

Naarmate de digitalisering van de economie doorzet, heeft de wereld steeds meer datacenters nodig. Nederland is een gewilde locatie voor veel Tech bedrijven. Overheden worstelen met vestigingsvraagstukken, zowel als het gaat om ruimtelijke ordering als energievoorziening. Ons elektriciteitsnet is immers niet ontworpen voor energiebehoefte van datacenters en uitbreiding van de capaciteit kan jaren duren. Tegelijk moet ook een energietransitie gerealiseerd worden naar duurzaam opgewekte stroom. Wat kunnen datacenters, overheden en energiemaatschappijen samen realiseren? 

In dit webinar worden onder andere de onderstaande thema’s behandeld: 

  • Is er wel onvoldoende ruimte in Nederland om de energietransitie te realiseren? Er is een centraal plan nodig. 
  • De datacentersector, onderzoeksinstellingen, overheden en netbeheerders werken samen om groei van het aantal datacenters mogelijk te maken. Er is een ‘routekaart’ opgesteld met plannen voor de uitbreiding tot 2030. Dialoog komt echter moeizaam op gang.