Is decentralisatie van identiteit een valkuil?

Het ideaal achter het internet is altijd geweest dat er macht bij het individu komt te liggen. Ondanks dat ideaal is macht op het internet gecentraliseerd geraakt. Dit is het geval geweest in de beweging van web 1.0 naar de cloud/web 2.0. En alhoewel de cryptogemeenschap met web 3.0 opnieuw probeert te bewegen naar decentralisatie, is er ook in die gemeenschap een dynamiek ontstaan die tot centralisatie leidt.  Op wat voor manier zou dit ook kunnen gebeuren met het eID, en is het te voorkomen?