De ontwikkeling van een data-economie in Nederland 

Vanwege het groeiende belang van data voor de Nederlandse economie en maatschappij is het ontwikkelen van een goed werkende data-economie belangrijk – zowel in Nederland als in de Europese interne markt. In deze data-economie moeten alle Nederlandse bedrijven en consumenten kunnen profiteren van de kansen die datadelen biedt. Vrijwillig datadelen is hierbij het uitgangspunt en een goede digitale infrastructuur een randvoorwaarde, in lijn met de ambitie uit het coalitieakkoord om de positie van Nederland als digitaal knooppunt verder te versterken.

Beoogd Directeur-Generaal Economie en Digitalisering Michiel Boots gaat nader in op de rol die de overheid speelt bij het mogelijk maken van intensievere data-uitwisseling. Dit doet zij allereerst door samenwerking met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld via de Data Sharing Coalition, daarnaast door initiatieven als de Nederlandse GAIA-X hub en de IPCEI CIS, en tenslotte door regulering zoals de Europese Data Act.  Eveneens zal worden ingegaan op hoe Nederland bij deze thema’s samenwerkt met internationale partners.