Keynote Paul Wijngaard

De wereldwijde ontwikkeling van 6G, de volgende generatie mobiele technologie die in 2030 op de markt komt, begint nu. Nederland wil hier samen met andere Europese landen een prominente rol in spelen. Een consortium van 60 partners, waaronder toonaangevende telecom- en halfgeleiderfabrikanten, mobiele operators, ICT-bedrijven, kennisinstellingen en overheden, heeft onder leiding van TNO het initiatief genomen voor het Future Network Services (FNS) programma. Hiermee verwerft Nederland een internationale toppositie in deze ontwikkeling, gericht op die onderdelen waar Nederland zich kan onderscheiden.

Paul Wijngaard, Senior Alliance Manager bij TNO neemt ons mee in de missie en ambities van het FNS programma. Hij licht toe wat erbij komt kijken om een sectorbreed consortium op te zetten en overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen te verenigen achter de doelstellingen van het programma.