Keynote Tim van Doorn en Walter Husker

Economisch belang digitale infrastructuur

Digitalisering is de afgelopen decennia een belangrijke drijver geweest voor de groei van de Nederlandse economie. Zonder goede digitale infrastructuur, kan Nederland de positie als koploper op het gebied van digitalisering niet behouden. Om goede beleidsafwegingen te maken over de ontwikkeling van de digitale infrastructuur in de toekomst, is inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van de digitale infrastructuur van groot belang. Wat is de huidige toegevoegde waarde van de Nederlandse digitale infrastructuur in economisch en breder welvaartsperspectief? Hoeveel energie, grondstoffen en ruimte heeft de sector nodig om deze opbrengsten te genereren? En hoe verhoudt de balans tussen baten en kosten zich tot andere sectoren?