Projecten langs de meetlat van publieke waarden

ACROSS onderzoekt Europese grensoverschrijdende diensten vanuit een perspectief dat user agency optimaliseert in termen van persoonlijke controle over digitale identiteit en persoonsgegevens. In deze sessie presenteren we het governancemodel en de service design-aanpak van ACROSS, dat gebruik maakt van het public stack model om ontwerpprocessen en technologie te funderen op publieke waarden. De sessie zal de deelnemers aanzetten tot kritische reflectie over de manieren waarop hun eigen projecten al dan niet in overeenstemming zijn met de publieke waarden die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van Europese technologie, zoals dataminimalisatie, consent en privacy.