Tafel 4 – Datacenters en energietransitie

Naarmate de digitalisering van de wereldeconomie doorzet, heeft de wereld steeds meer datacenters nodig. Europa vormt de kern van de recente groei, maar de trend roept energieproblemen op. Ons elektriciteitsnet is niet ontworpen voor energiebehoefte van datacenters en uitbreiding van de capaciteit kan jaren duren. Tegelijk moet wel een energietransitie gerealiseerd worden naar duurzaam opgewekte stroom. Wat kunnen datacenters, overheden en energiemaatschappijen samen realiseren?

Tafel 1 – Europa-Nederland

Onze digitale infrastructuur behoort tot de beste ter wereld. Nederland is het internetknooppunt van Europa, maar de positie als ‘Digital Gateway to Europe’ staat onder druk.  

  • Europa rolt ambitieuze plannen uit op het gebied van datadeling. De toegang tot de groeiende hoeveelheid gegevens en het vermogen om ze te gebruiken zijn onmisbaar voor de innovatie en groei. 
  • Met de Connecting Europe Facility (CEF) in telecom wil de EC grensoverschrijdende interactie tussen overheidsdiensten, bedrijven en burgers vergemakkelijken door middel van digitale-service-infrastructuren (DSI’s) en breedbandnetwerken. 
  • De EU wil investeren in de volgende generatie van instrumenten en infrastructuren voor opslag en verwerking van data, krachten bundelen voor de ontwikkeling van Europese cloudcapaciteit en gemeenschappelijke en interoperabele dataruimten vormen. 
  • Veelheid aan regelgeving. 
  • Nederland (centrale overheid) anticipeert onvoldoende snel op ontwikkelingen. Meer centrale coördinatie is vereist. 

Tafel 2 – Digitale soevereiniteit

Onze digitale autonomie staat onder druk en dat raakt het hart van de Nederlandse samenleving; we worden steeds afhankelijker van de digitale infrastructuur die in handen is van een aantal grote buitenlandse marktspelers. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze nationale en economische veiligheid en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Welke keuzes maken? 

Om vergelijkbare functionaliteit te kunnen bieden en tot integratie van diensten binnen een ecosysteem te komen, zullen brede coalities met bedrijven uit verschillende sectoren moeten ontstaan. De infrastructuur die ten grondslag ligt aan deze open ecosystemen kan het karakter krijgen van een nutsfunctie en door (semi-)publieke partijen worden beheerd. 

  • Inzetten op voorwaardelijke groei? Gaat strikte regulering van online activiteiten ruimte geven aan Europese bedrijven;
  • Inzetten op meer publiek-private samenwerking om eigen, meer open, platformen op te richten;  
  • Naar een Europese Cloud (GaiaX); Europe’s Digital Decade (2020-2030): EP wil inzetten op een Europese cloud, op AI en op een Europese digitale identiteit. 

Tafel 5 – Digitale weerbaarheid  

Om Nederland digitaal veilig te houden wordt gewerkt aan een Landelijk Dekkend Stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity. Worden we hiermee voldoende weerbaar? Wat vereist dit van overheden en techbedrijven?

Tafel 3 – Data-economie en innovatie

De data-economie is een onmisbaar onderdeel van innovaties in producten en diensten, en belangrijk voor het toekomstige verdienvermogen van Nederland en Europa.