De ontwikkeling van een data-economie in Nederland 
  • Regulering: een belangrijk instrument
  • Nauwe samenwerking tussen overheid & bedrijfsleven is essentieel
  • Doorontwikkelen van digitale infrastructuur is een belangrijke voorwaarde