Cas König, CEO Groningen Seaports NV
  • Relatie met gebiedsontwikkeling (Ruimtelijke Ordening) 
  • Koppeling met energietransitie