Digitale Soevereiniteit 

Is meer publiek-private samenwerking mogelijk om eigen, meer open platformen op te richten? Aansluiten bij de Europese Cloud?