Andre Regtop

Algemeen directeur | ICTU

Daadkrachtige en ondernemende bestuurder met ruime leidinggevende ervaring in een grote complexe organisatie en heeft omvangrijke verandertrajecten geleid.  Vertaalt abstract beleid naar uitvoering en denkt in kansen, mogelijkheden en oplossingen. Is in staat om ingewikkelde vraagstukken over de grenzen van bestuur, beleid en uitvoering heen te organiseren en hierin succesvol samen te werken en adequate dienstverlening te verzorgen.