Gido van Rooijen

Onderzoeker | Rathenau Instituut

Gido van Rooijen is innovatiewetenschapper en onderzoeker bij het Rathenau Instituut, een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat zich richt op de impact van wetenschap, technologie en innovatie op de samenleving. De rol van het instituut is om zowel publiek als politiek debat hierover te voeden. Gido houdt zich onder andere bezig met vraagstukken op het gebied van digitalisering en de energietransitie. Hij verdiept zich momenteel in de maatschappelijke betekenis van datacentra, kwesties die een rol spelen bij hun vestiging in Nederland, en hoe besluitvorming daarover is georganiseerd.