Marcel Bril

Moderator

Marcel Bril (1978) is dagvoorzitter, trainer, communicatieadviseur en auteur van het boek 'Door de mist.' Voor Marcel is communiceren niet het verkopen van boodschappen, maar het vertellen van verhalen. Dat inspireert en kan er bijvoorbeeld aan bijdragen dat mensen beslissingen die anderen nemen begrijpen. Hij begon zijn werkzame leven als journalist, onder meer als politiek verslaggever bij de NOS, daarna werd Marcel eerste woordvoerder van een staatssecretaris en verdiepte zich in de vraag hoe grote (overheids) organisaties hun toegevoegde waarde het beste kunnen laten zien.