Petra Oldengarm

Directeur | Cyberveilig Nederland

Petra Oldengarm is directeur van Cyberveilig Nederland, de brancheorganisatie die zich inzet voor een optimaal ondernemingsklimaat voor cybersecurity bedrijven in Nederland. Cyberveilig NL brengt transparantie aan in de sector onder andere door de ontwikkeling van een gedragscode en keurmerk. Cyberveilig NL neemt actief deel aan het publieke debat en ziet cybersecurity niet alleen als een risico, maar juist ook als een kans om Nederland te positioneren als een land dat veilige producten en diensten voortbrengt. In gesprek met de overheid en andere strategische partners wordt de kennis en kunde van het cybersecurity werkveld ingezet voor het grotere belang. Dit alles zorgt ervoor dat Cyberveilig NL de zichtbaarheid en impact van onze sector vergroot. Oldengarm heeft een achtergrond in de technische informatica en is al vele jaren actief in het cybersecuritydomein voor verschillende werkgevers waaronder de AIVD, ECN en Hoffmann Bedrijfsrecherche. Naast haar rol als directeur bij Cyberveilig NL is ze zelfstandig strategisch adviseur cybersecurityvraagstukken en doceert ze aan de Universiteit van Leiden.